Hockey Razor Socks White

Hockey

Regular price £20.00 Sale

75% Cotton, 20% Polyester, 3% Nylon, 2% Elastic.
"Razor" Artwork Woven Around.